Omgevingsvisie: Wat vind jij van het vormen van een omnivereniging in Noorden? [POLL 6]

De sportverenigingen in Noorden gezien vanuit de lucht. ©Google Maps

Het concept Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop is gereed. De Nieuwkoper maakt een rondgang langs de gebieden waarin de gemeente voor deze visie is opgesplitst. Deze zesde dag is het gebied rondom Noorden – Noorden, Woerdense Verlaat en Noordse Buurt – aan de beurt.

Lees het: Inleidend artikel van het concept Omgevingsvisie

In het concept staat over Noorden geschreven: ‘De inwoners van Noorden hebben de sterke wens dat het dorp zich ontwikkelt van doorgaandeweg naar een plek voor stilte en natuurtoerisme. Mét voldoende woningen en goede voorzieningen.’

Poll 6

De poll die we je vandaag voorleggen is (onder de poll zie je een uiteenzetting van alle plannen):

This poll is no longer accepting votes

De sportclubs in Noorden samenvoegen tot een omnivereniging biedt zekerheid voor de toekomst
96 votes

Centrum
Het centrum van Noorden vervult een functie voor Noorden en Woerdense Verlaat. Met de nadruk op dagelijkse boodschappen. De winkeliers hebben een sterke binding met de verenigingen in het dorp. Behoud van de supermarkt is wenselijk voor de leefbaarheid, in combinatie met beter parkeren en goede bewegwijzering.

Maatschappelijk
Er wordt in het dorp gewerkt aan beter gebruik van het maatschappelijk vastgoed. De Bun wordt gezondheidscentrum, de kinderopvang komt in de school, verenigingen praten over het vormen van een omnivereniging. Dit zorgt voor toekomstbestendige voorzieningen.

Woningbouw
Het bijzondere woningbouwproject Driekoppenland is in ontwikkeling: een duurzame wijk met een boomgaard in het midden en enkele CPO kavels. Het project komt voort uit een bewonersinitiatief. Ook op de voormalige bedrijfslocatie Voorwegzone worden woningen ontwikkeld.

Recreatie
In de Noordse Buurt zet de gemeente in op meer biodiversiteit, klimaatadaptatie, een betere beleving en waardering. Er komen wandelpaden, Rondje Noordse Buurt genoemd. De routes sluiten aan op doorgaande recreatieve routes, zoals de Jaagpadroute.

Natuur
De Noordse Buurt is een ecologische schakel tussen omliggende natuurgebieden en wordt onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Daarom vindt er de komende tijd ontwikkeling van bos en rietmoeras plaats.

Eerdere Omgevingsvisie Polls

Stemmen op de Omgevingsvisie polls kan tot De Nieuwkoper alle gebieden met hun kernen heeft uitgelicht.

Poll 5

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van het Reghthuysplein als toeristisch centrum?

This poll is no longer accepting votes

Historische karakter Nieuwkoop komt beter tot zijn recht als Reghthuysplein toeristisch centrum wordt
184 votes
Poll 4

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van een woonwijk tussen Zevenhoven en Noordeinde?

This poll is no longer accepting votes

De aanleg van een wijk tussen Zevenhoven en Noordeinde zorgt dat deze dorpen naar elkaar toe groeien
336 votes
Poll 3

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van een ‘Futurahuis’ voor ouderen in Ter Aar

This poll is no longer accepting votes

Een kleinschalige woon/zorgvoorziening voor ouderen- Futurahuis - in Ter Aar is welkom
224 votes
Poll 2

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van nog meer woningen in Nieuwveen?

This poll is no longer accepting votes

In Nieuwveen zijn afgelopen tijd al genoeg extra woningen gebouwd
230 votes
Poll 1

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van kleinschalige daghoreca in Langeraar?

This poll is no longer accepting votes

Kleinschalige daghoreca in Langeraar, goed idee
243 votes

nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het laatste nieuws van Nieuwkoop in je inbox?