Omgevingsvisie: Wat vind jij van het Reghthuysplein als toeristisch centrum? [POLL 5]

750 jaar nieuwkoop reghthuysplein

Het Reghthuys op het Reghthuysplein, gefotografeerd vanaf de Reghthuystoren. ©Archief

Het concept Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop is gereed. De Nieuwkoper maakt deze en komende week een rondgang langs de gebieden waarin de gemeente voor deze visie is opgesplitst. Deze vijfde dag is het gebied rondom Nieuwkoop aan de beurt.

Lees het: Inleidend artikel van het concept Omgevingsvisie

In het concept staat geschreven: ‘Nieuwkoop, in de toekomst een aantrekkelijk dorp waar jong en oud zich blijft thuis voelen. Een dorp waar de plassen, historie en stilte echt ervaren kunnen worden, maar waar ook veel te beleven is. Zowel voor inwoners als voor bezoekers.’

Poll 5

De poll die we je vandaag voorleggen is (onder de poll zie je een uiteenzetting van alle plannen):

Woningbouw
In het dorp spelen verschillende woningbouwontwikkelingen. Zo wordt de duurzame wijk Buytewech-Noord gebouwd. Naast het bouwen en beschikbaar houden van de juiste woningen voor verschillende doelgroepen is in deze wijk veel aandacht voor gezondheid, biodiversiteit, mobiliteit, energie, bodemdaling en klimaatverandering.

Aan de Lindelaan is, na de verhuizing, het oude gebouw van het Ashramcollege leeggekomen. De locatie wordt herontwikkeld tot woningbouw met sociale huur, koop en duurdere koop. Op de locatie Koetshuis vindt woningbouwontwikkeling plaats voor jongere senioren.

Centrum
Verschillende partijen werken aan Centrumvisie Nieuwkoop. Hierbij blijft het Kennedyplein functioneren als plein voor de dagelijkse boodschappen. Het Reghthuysplein wordt versterkt als toeristisch centrum, met een mix van retail en horeca. Met kleinschalige evenementen en galeries wordt Nieuwkoop nog meer een echt kunstdorp. Het Reghthuysplein wordt heringericht. Dat betekent minder parkeren en meer horeca. Zo komt het historische karakter beter tot zijn recht. Op het Reghthuysplein kunnen ook evenementen plaatsvinden rondom de thema’s natuur, kunst en ambacht.

Recreatie
Rondom de Nieuwkoopse plassen wordt het recreatieve aanbod versterkt. In goede balans met de natuur. Een ‘toeristische kilometer’ verbindt het Reghthuysplein met de jachthaven, Museumplein Zevensprong en de daarnaast gelegen natuurgebieden.

Natuur
Tussen Nieuwkoop en Noorden wordt Ruygeborg aangelegd, een natuurgebied dat een verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker vormt en een waterbuffer is voor het plassengebied. In het gebied komen ook wandelpaden en uitkijkpunten. Het gebied is straks zowel vanuit Nieuwkoop als Noorden toegankelijk.

Eerdere Omgevingsvisie Polls

Stemmen op de Omgevingsvisie polls kan tot De Nieuwkoper alle gebieden met hun kernen heeft uitgelicht.

Poll 4

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van een woonwijk tussen Zevenhoven en Noordeinde?

Poll 3

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van een ‘Futurahuis’ voor ouderen in Ter Aar

Poll 2

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van nog meer woningen in Nieuwveen?

Poll 1

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van kleinschalige daghoreca in Langeraar?


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?