Omgevingsvisie: Wat vind jij van een ‘Futurahuis’ voor ouderen in Ter Aar [POLL 3]

Een blik op Ter Aar: het kleine park. ©Anke Steffers

Het concept Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop is gereed. De Nieuwkoper maakt deze en komende week een rondgang langs de gebieden waarin de gemeente voor deze visie is opgesplitst. Deze derde dag is het gebied rondom Ter Aar aan de beurt.

Lees het: Inleidend artikel van het concept Omgevingsvisie

In het concept staat geschreven: ‘In Ter Aar komen de komende jaren nieuwe ontmoetingsplekken en werken we samen aan meer groen, meer beleving en goede woningen. Ook verkeer blijft een belangrijk aandachtspunt. We willen de leefbaarheid in het dorp versterken; zowel in sociaal als in ruimtelijk opzicht.’

Poll 3

De poll die we je vandaag voorleggen is (onder de poll zie je een uiteenzetting van alle plannen):

Centrum
Gemeente en ondernemers werken in overleg met inwoners aan het centrumplan om de vitaliteit en identiteit van het centrum te versterken. De uitdaging ligt in het compact maken van het centrum, versterken van de verblijfskwaliteit en verbeteren van de routing. Bij de brug wordt gedacht aan een aanlegplaats voor boten.

Vlinderlocatie
Het centrumplan geeft ook ruimte voor horeca, en woningbouw op de Vlinderlocatie. Hier bouwt de gemeente middeldure huurappartementen voor jongeren en ouderen. Zo realiseert zij voor die groepen betaalbare woningen in Ter Aar. Op de Vlinderlocatie ontstaat zo een nieuwe entree van het centrum.

IKC
Daarnaast is gestart met de bouw van IKC De Vaart, dat scholen, bibliotheek, kinderdagverblijven, een peuterspeelzaal, een Centrum voor Jeugd en Gezin en een sporthal gaat huisvesten. Het IKC wordt naast het vernieuwde centrum een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp.

Groen
Ook bekijkt de gemeente de realisatie van het Rondje Ter Aar, de door het dorp gewenste groene verbinding tussen het IKC en het Argonnepark.

Woningbouw
Op de locaties die vrijkomen als het IKC is gerealiseerd, ontstaat ruimte voor woningbouw. Daarnaast onderzoekt de gemeente de locatie Ter Aar Noord-Oost voor woningbouwontwikkeling met een compact en dorps woonmilieu en aandacht voor betaalbare woningen. In Ter Aar wordt daarnaast onderzocht of er een ‘Futurahuis’ gerealiseerd kan worden: een kleinschalig woon/zorgvoorziening voor ouderen (zoals in Nieuwveen).

Bedrijven
Voor de langere termijn worden alle mogelijke (her)ontwikkelrichtingen voor de Intratuinlocatie onderzocht. Daarnaast wordt bekeken of er een mogelijkheid is om bedrijventerrein Bovenland te revitaliseren (op te laten leven, red).

Eerdere Omgevingsvisie Polls

Stemmen op de Omgevingsvisie polls kan tot De Nieuwkoper alle gebieden met hun kernen heeft uitgelicht.

Poll 2

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van nog meer woningen in Nieuwveen?

Poll 1

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van kleinschalige daghoreca in Langeraar?


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?