Werk aan kabels en leidingen in Langeraar

Op diverse plekken in Langeraar werken aannemers, met toestemming van gemeente Nieuwkoop, aan kabels en leidingen. De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen er namelijk voor dat het druk is op het elektriciteitsnet.

In Langeraar neemt de vraag ook toe, mede door de realisatie van nul-op-de-meter woningen. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag in Langeraar te voldoen, breidt Liander het elektriciteitsnet uit.

Wat gaat er gebeuren?

  • Als eerste gaat Oasen aan de slag met de waterleiding. Een deel wordt vervangen tussen de M. Robertzstraat en De Landerij.
  • In de M. Robertszstraat wordt een transformatorstation gebouwd. Hiermee worden middenspanningskabels voor elektriciteit aangelegd vanaf de Langeraarseweg en laagspanningskabels naar de nul-op-de-meter woningen.
  • Via de W. Ontzigtstraat worden middenspanningskabels aangelegd tussen transformatorstation Schoutstraat en transformatorstation Sportlaan.
  • Vanaf transformatorstation De Landerij legt Liander laagspanningskabels aan naar de omgeving van de Dosinstraat.
  • Wanneer bovenstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd, haalt Liander een oude middenspanningskabel weg langs de Geerweg en Langeraarseweg. Dit doet Liander, om de grond niet te vervuilen met oude kabels zonder functie.
Hinder

Aannemer Van Voskuilen voert deze werkzaamheden in opdracht van Liander en Oasen uit langs de Langeraarseweg. De overige werkzaamheden voert Aannemer Visser en Smit Hanab uit. Een groot deel van de werkzaamheden voeren zij uit in het trottoir wat slechts kleine hinder tot gevolg heeft. Aanwonenden hebben soms tijdelijk geen water of elektriciteit. Liander of Oasen informeren hen hierover.

Alle bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd tot en met oktober 2021. Een deel is al gestart. 

ZIE OOK:
Volop werkzaamheden aan kabels en leidingen in gemeente Nieuwkoop

Bron: rondomdeplassen.nl


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?