Verwijdering nesten gierzwaluw en rustplaatsen dwergvleermuizen voor renovatie woningen

Er is ontheffing verleend om nesten van de gierzwaluw en voortplantingsplaatsen van meerdere soorten dwergvleermuizen te verwijderen om een aantal woningen in Nieuwkoop te kunnen renoveren. Het opruimen gebeurt nadat het broedseizoen voorbij is.

Omgevingsdienst Haaglanden heeft – namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland – ontheffing gekregen voor het “opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten en rustplaatsen van de gierzwaluw. Ook voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis het mogen opzettelijk verstoord worden, beschadigd of vernield worden ten behoeve van het renoveren van woningen in de Kastanjelaan, Larixstraat en Hagedoornstraat in Nieuwkoop.” Dit staat in de beschikking die op 28 april is verzonden en die gecommuniceerd is via het Gemeenteblad.

Kraamkasten

Nadat De Nieuwkoper het bericht op Facebook postte, reageerde Woningstichting Nieuwkoop met een uitleg: “Feit is dat het project al 2 jaar (!) stilligt en dat er in de tussentijd van alles gedaan is voor de beschermde vogelsoorten. Onder andere is er voor meer dan 22.000 euro aan kraamkasten geplaatst in de omgeving. Na renovatie zullen er nog meer volgen. Het hele project wordt gevolgd en gemonitord door een extern en onafhankelijk ecoloog. Alles volgens de regels. Ook bij de start van de werkzaamheden zal een ecoloog aanwezig zijn. Bij deze start wordt rekening gehouden met het broedseizoen.”

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 juni een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, via vergunningen@odh.nl.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?