Twee oplaadpunten en vier extra parkeerplaatsen aan de Hazeweg in Nieuwveen

Het college van gemeente Nieuwkoop wil vier parkeerplaatsen aan de Hazeweg (naast Roggeveldweg 1) in Nieuwveen gaan reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het realiseren van twee elektrische oplaadpunten op de parkeervakken aan de Hazeweg heeft een negatieve invloed op de parkeerdruk, weet het college. Maar de negatieve gevolgen voor de parkeerdruk wegen niet op tegen de gemeentelijke ambitie om elektrisch rijden te stimuleren en de uitstoot van CO2 te verminderen. Door het plaatsen van twee laadpalen stimuleert de gemeente het gebruik van elektrisch vervoer.

Pas open bij behoefte

Om gebruik te kunnen maken van de twee laadpalen worden vier parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. De Nieuwveense locatie wordt echter pas in gebruik genomen als er een concrete laadbehoefte is. Als dit het geval is, wordt eerst één parkeervak openbaar gesteld.

Situatieschets parkeerplaatsen voor oplaadpunten aan de Hazeweg. ©Gemeente Nieuwkoop

Met het verkeersbesluit worden wel gelijktijdig vier parkeerplaatsen gereserveerd. Zodat, mocht in de toekomst de laadbehoefte groter worden, de overige parkeerplaatsen openbaar gesteld kunnen worden.

EERDER
Twee parkeerplaatsen met laadpunt in Patrijslaan


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?