Start werkzaamheden buitenruimte en schoolplein Integraal Kindcentrum 7Hoven

Het definitieve ontwerp van Integraal Kindcentrum 7Hoven. ©Gemeente Nieuwkoop

In Zevenhoven is begonnen met de aanleg van de buitenruimte en het schoolplein van Integraal Kindcentrum Zevenhoven.

Firma Kastelein is vorige week gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe schoolplein, maar door de sneeuw en vorst was nog niet zoveel mogelijk. Het werk wordt deze week hervat. Er is een aantal bomen gekapt, het terrein wordt leeggehaald en er wordt grond- en straatwerk uitgevoerd. Liander start in de loop van de week met de aanleg van een transformatorhuisje bij Plantsoen / Heemraadstraat. Hierover hebben de omwonenden een brief ontvangen.
Integraal Kindcentrum 7hoven
Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een samenwerkingsvorm waar onderwijs, kinder- en peuteropvang als een logisch geheel worden samengebracht. De partners van het IKC Zevenhoven-Noordeinde zijn basisschool De Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL), Kinderopvang De Ark en Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN).
 

Architectenbureau LKSVDDD heeft IKC Zevenhoven ontworpen. Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen samen met de partners van het IKC en de inwoners van Zevenhoven en Noordeinde. In dit ontwerp staan onder andere de gevelbeelden, positie van de ingangen en materiaalkeuzes van het gebouw. Het ontwerp laat ook zien welke functies het gebouw vervult (onderwijs, opvang en vergaderruimten) en waar deze functies komen. Het ontwerp vormt de basis voor het bestemmingsplan. In overleg met direct omwonenden en de partners van het IKC is in het bestemmingsplan rekening gehouden met de uitbreiding van de bestaande parkeerplaatsen nabij het Heemraadstraatplantsoen.De aannemers is Capelse Streekbouw BV uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Multifunctioneel

Het IKC is een multifunctioneel gebouw. Onderwijs en kinderopvang gebruiken het gebouw een groot deel van de dag. Zorgpartijen voor kinderen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en kinderfysiotherapie maken medegebruik van de onderwijsruimten. In het ontwerp is daarnaast rekening gehouden met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het  IKC een sociale functie voor het hele dorp. Er komt in het gebouw een uitleenpunt van de bibliotheek en een multifunctionele ruimte die buiten schooltijden te verhuren is.

De twee kinderopvangorganisaties bieden straks een eigen aanbod, zodat ouders kunnen kiezen welke opvang bij hun kind past. SKL en SPN bieden opvang aan binnen de muren van het IKC. De Ark blijft opvang bieden op haar huidige locatie. De drie opvangorganisaties werken nauw samen.

Buitenruimte

De gemeente heeft samen met de werkgroep (vanuit de partners) en de dorpsraad de buitenruimte van de school en het aangrenzende gebied ontworpen. Gekeken is naar een optimale indeling van de speelvoorzieningen, fietsparkeerplekken en parkeerplaatsen voor auto’s. Kinderen uit de omgeving hebben gestemd op hun favoriete speeltoestellen. De toestellen met de meeste stemmen worden dus binnenkort geplaatst.

Project volgen

Het project is op de voet te volgen via de BouwApp. Hier worden updates geplaatst. Op datum en per stap. De BouwApp is zeer gebruikersvriendelijk en gratis te downloaden in de Playstore of Appstore. Zoek het project IKC Zevenhoven en voeg het project met het geeloranje rondje met het sterretje toe aan de favorieten. Of ga direct naar het project via deze link.

Ook op de gemeentelijke website is meer info te vinden, via deze link.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?