Raadsavonden over Omgevingswet en -visie ook door burgers bij te wonen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Bij deze nieuwe wet hoort een Omgevingsvisie op de toekomst van de gemeente Nieuwkoop. In twee digitale bijeenkomsten voor raadsleden die ook bijgewoond kunnen worden door inwoners, wordt de totstandkoming van de Omgevingsvisie Nieuwkoop toegelicht.

De Omgevingswet voegt alle wetten en regels samen over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, bodem, natuur en water (de fysieke leefomgeving). Het doel is meer duidelijkheid voor inwoners en ondernemers, kortere procedures en meer ruimte voor initiatieven.

Lees ook: Gemeente legt concept Omgevingsvisie voor aan inwoners

Van de Omgevingsvisie ligt er nu een concept. De Nieuwkoper besteedde hieraan uitgebreid aandacht met een reeks polls. Als voorbereiding van deze visie sprak het college met inwoners over wat op ons afkomt en hoe we daarmee willen omgaan in onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan betaalbare woningen, de energietransitie, recreatie, bodemdaling en klimaatverandering.

Thema-avond

Het college verwacht in de zomer van 2021 de Omgevingsvisie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Donderdag 11 februari informeert zij de gemeenteraad daarom vanaf 20:00 uur middels een thema-avond via MS Teams over het Concept Omgevingsvisie Gemeente Nieuwkoop.

De bijeenkomst begint met een toelichting van het proces dat gevolgd is om de visie op te stellen. Vervolgens gaat het over de inhoud en de verhouding tot andere beleidstukken. Hierbij komt ook aan de orde wat inwoners, ondernemers en organisaties tijdens het participatietraject aanleverden. Raadsleden gaan aan de hand van stellingen onderling in gesprek. Tot slot is er een vooruitblik, zodat de raad in beeld krijgt wat hen wanneer te doen staat.

De digitale raadsbijeenkomst is door iedereen te volgen. Op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad staat achtergrondinformatie en de Teams link om de bijeenkomst live te volgen.

Oriënterende bijeenkomst

Daarna volgt op donderdag 18 februari een oriënterende bijeenkomst. Opzet is de omgevingswet toe te lichten en de grotere of kleinere rol die de raad daarbij kan hebben. Gesproken wordt bijvoorbeeld over de adviesrol van de gemeenteraad bij afwijkingen van het Omgevingsplan (onderdeel van de wet) in de praktijk. Ook is er aandacht voor participatie.

Deze oriënterende bijeenkomst voor raadsleden is donderdag 18 februari om 20:00 uur via MS Teams. Geïnteresseerden kunnen zich vóór 18 februari aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl. Zij krijgen dan een uitnodiging voor de MS Teams bijeenkomst en kunnen aan het gesprek deelnemen.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het laatste nieuws van Nieuwkoop in je inbox?