Overhandiging petitie aan wethouder Elkhuizen tegen zonnevelden in polder

Josette Klerks en Kees Goudberg overhandigen wethouder Guus Elkhuizen de petitie. ©Aangeleverd

Wethouder Guus Elkhuizen heeft gisteren de petitie ‘Zeg nee tegen plan D’ van de actiecomités Zuideinde en Nieuwkoop Groen/West in ontvangst genomen. De overhandiging zou plaatsvindenin Vak D, het gebied op de Regionale Energiestrategie Kansenkaart van de gemeente die een mogelijke locatie is voor een zonneveld of windmolens. Door de storm werd de plaats van handeling het gemeentehuis in Nieuwveen.
 
Met de petitie, ondertekend door 378 huishoudens, maken de bewoners die zich in deze belangengroepen hebben verenigd de gemeente Nieuwkoop kenbaar, dat zij tegen het plaatsen van zonnepanelen en een windmolen zijn in het gebied dat wordt ingesloten door het Zuideinde, de Achttienkavels en de Nieuwkoopseweg (N231).
 
De bewoners begrijpen dat er zonnevelden en windmolens moeten komen, want wanneer de gemeente niets biedt dan legt het rijk het op. Maar zij ziet graag dit dit op de juiste plek gebeurt en niet in een gebied vlakbij een Natura 2000 gebied. Met als gevolg dat een belangrijk broed-, foerageer- en leefgebied van vele weide- en trekvogels en andere dieren verloren gaat.
Alternatieven
De belangengroepen wijzen in de petitie op alternatieve locaties, zoals de weilanden van niet meer actieve boeren aan de zuid-/westkant langs de provinciale weg richting Nieuwveen. En gebieden die grenzen aan industrieterreinen om meer versnippering van het landschap tegen te gaan. Ook de voormalige stort-/afvalplaats in Woerdense Verlaat biedt mogelijkheden, net als langs snelwegen (N11) en spoorlijnen.
 
De belangengroepen willen met de gemeente in gesprek blijven om samen te zoeken naar oplossingen waarvoor draagvlak bij de bewoners is.
 

nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?