Natuurlijk Nieuwkoop heeft in de gemeenteraadsvergadering van 3 juni ingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). “We zijn er heel blij mee dat er in Nieuwkoop geen windturbines zullen verschijnen en dat er in Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland gebieden ook geen zonnevelden worden aangelegd.”

Natuurlijk Nieuwkoop is wel van mening dat de participatie met inwoners nog niet tot een goede afronding is gekomen en dat er bijvoorbeeld over zonnevelden in het centrale gedeelte van de gemeente en in de Vierambachtspolder, nog geen uitsluitsel gegeven kan worden. De participatie had ook bij de andere gebieden moeten worden doorgezet, vindt de Nieuwkoopse politieke partij. De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop diende daarvoor een amendement in dat alle andere partijen verwierpen.

Goede volgorde

¨Daarnaast is het van groot belang om zaken in de goede volgorde te realiseren¨, zegt woordvoerder Berry Dors. ¨We moeten dus eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken realiseren, voordat we overwegen zonnevelden uit te rollen. En áls het daarop aankomt, dan eerst gebieden die daar landschappelijk of economisch het meest voor in aanmerking komen, zoals oudere en verrommelde tuinbouwgebieden.¨

“De toezegging van het college van B en W over het uitgebreid betrekken van inwoners, bedrijven en stakeholders bij de opstelling van een afwegingskader is een prima afspraak. Dit kader is dringend nodig, niet alleen ruimtelijk, maar ook op maatschappelijk, sociaal, ecologisch en economisch vlak. Nu al worden grondeigenaren zeer actief benaderd om overeenkomsten af te sluiten voor de aanleg van zonnevelden. De druk wordt heel erg hoog. Dat kader moet er dus zijn voordat gesproken kan worden van zoekgebieden en zoeklocaties.”

Twijfels over capaciteit

Natuurlijk Nieuwkoop heeft overigens zorgen of netwerkbeheerder Liander wel voldoende capaciteit beschikbaar kan stellen om de opwekking van duurzame energie in Nieuwkoop tot 2030, en dan met name voor zon op grote daken, te kunnen garanderen. De fractie zal dit scherp blijven volgen.

De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft uiteindelijk voldoende vertrouwen in de door het college gedane toezeggingen en vervatte dat ook in een stemverklaring bij het besluit.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?