Bewoners Oostkanaalweg vrezen toename vrachtverkeer bij verbod Westkanaalweg [poll]

De splitsing van de Westkanaalweg met de Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar. ©Google Maps

In het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) is opgenomen dat er op de Westkanaalweg binnen enige tijd geen vrachtverkeer meer is toegestaan. Bewoners van de Oostkanaalweg, de weg die aan de andere kant van het Aarkanaal ligt, zijn bang dat dit voor hun deur voor extra vrachtverkeer gaat zorgen, schrijft het AD.

Middels een petitie hebben de aanwonenden van de Oostkanaalweg hun zorgen geuit over de voorgenomen afsluiting voor al het doorgaande vrachtverkeer op de Westkanaalweg tussen de Hertog van Beijerenstraat en de Aardamse Brug. Zij vrezen dat op de Westkanaalweg onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de Oostkanaalweg en dat het het vrachtverkeersprobleem verplaatst. Daarbij is de Oostkanaalweg smaller dan de Westkanaalweg. Zij zien graag dat de gemeente ervoor zorgt dat alle doorgaande vrachtwagens die niet in Nieuwkoop hoeven te zijn om het dorp Ter Aar heen rijden.

De petitie, die de initiatiefnemers 19 januari aan de gemeente overhandigden, is ondertekend door 68 bewoners van 62 verschillende adressen. Dat is een aanzienlijk deel van de aanwonenden van de Oostkanaalweg.

VVD stemde tegen GVVP

Op 10 december heeft de raad – in meerderheid – het GVVP 2020-2030 aangenomen. De VVD-fractie stemde als enige fractie tegen het raadsvoorstel, omdat zij meent dat het GVVP geen integrale oplossingen biedt voor enkele van de grootste verkeersknelpunten in de gemeente. De voorgestelde maatregelen met betrekking tot de Oost- en Westkanaalweg vormden een belangrijk aandeel in de afweging van de VVD-fractie. Woordvoerder Tom de Kleer: “Het zorgt voor een weegschaaleffect op beide Kanaalwegen waar onvoldoende rekening mee is gehouden.” Hij refereerde aan het in 2018 gepubliceerde rapport van IV-Infra, dat stelde: ‘Welke keuze ook gemaakt wordt, indien de inrichting van deze twee wegen niet op elkaar afgestemd wordt, blijven bestaande knelpunten op een van de twee wegen aanwezig.’

Daarom heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld over de maatregelen en (verwachte) knelpunten op de Oost- en Kanaalweg.

Venstertijden

De Nieuwkoper dook het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan ook even in en stuitte op het invoeren van venstertijden op de Westkanaalweg. Deze venstertijden – door de gemeente bepaalde tijdstippen – gelden al jaren voor de Oostkanaalweg. Daar is tussen 19:00 en 7:00 uur een rijverbod voor vrachtverkeer van kracht. Wij vroegen ons daarop af: Zorgen venstertijden op beide wegen er niet voor dat in die periode aan beide zijden van het Aarkanaal geen vrachtverkeer langs dendert?

Wethouder Antoinette Ingwersen reageerde op onze vraag: “Het GVVP is een 10 jaren plan met verkeersmaatregelen voor zowel de West- als de Oostkanaalweg. We willen een vrachtwagenverbod instellen op de Westkanaalweg. Over de uitvoering van het verbod zijn wij nu in gesprek met de aanwonenden. Insteek is een permanente afsluiting. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan wordt gekeken naar venstertijden.”

Tegen het AD zei zij verder: “Uiteindelijk is het de bedoeling dat we het vrachtverkeer zo veel mogelijk om Ter Aar heen leiden. Dat kan via de N231, N207 en de Hertog van Beijerenstraat.”

Poll

Hoe kijk jij tegen de plannen aan? Stem op onze poll.


GVVP

Om ervoor te zorgen dat gemeente Nieuwkoop ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft, heeft de gemeenteraad 10 december het gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit plan staan de ambities en doelen op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende tien jaar beschreven.

Bekijk het GVVP rapport


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?